Kirjanike muuseume tunnustati Kuldõunaga!

SA Archimedes tunnustas Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingut Kuldõunaga silmapaistvate tulemuste eest haridusalase rahvusvahelise koostöö väärtustamisel ja edendamisel!

Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing sai Kuldõuna “Silmapaistvate tulemuste eest haridusalase rahvusvahelise koostöö väärtustamisel ja edendamisel”. Tunnustust leidnud projekt „Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage“ valiti võitjaks kõigi 2011-2014 toimunud Elukestva Õppe Programmi koostööprojektide hulgast. Žürii silmis vääris erilist esiletõstmist projekti käigus sündinud virtuaalnäitus „European Literary Characters“, mis on üleval aadressil http://literarycharacters.eu/

Projekti koordinaator oli Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, partneriteks Petöfi kirjandusmuuseum Ungaris, Nikos Kazanztakise muuseum Kreekas, Centre national de littérature/Lëtzebuerger Literaturarchiv Luksemburgis ning NIMIKOT kirjandusühing Soomes.

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English