Kirjanike muuseumid osalesid Erasmus+ õpirände projektis!

Projekti eesmärgiks oli pakkuda kirjanike muuseumide töötajatele võimalust omandada uusi oskusi, näha teiste kirjandusmuuseumide tööpraktikaid, ennekõike seda, kas ja kuidas nad toovad kirjandusmuuseumisse perekondi, kuidas promovad kirjandust kui sotsiaalset toimetulekut parandavat ning perekondlikke sidemeid tugevdavat valdkonda. Samuti soovisime omandada kogemusi selle osas, kuidas on teistes kirjandusalastes muuseumites kasutatud lugemis-ja kirjandusprojekte lõimumise vahendina, mida pakutakse vähemusrahvustele ja ka turistidele. Loe täpsemalt projekti blogist!

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English