Mati Unt “Ja kui me veel surnud ei ole, siis elame praegugi”

Kasutatud on materjale Tallinna Kirjanduskeskuse Undi muuseumi arhiivist, Rahvusarhiivist ja Kalju Orro fotokogust.

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English