Mati Unt “Sügisball”

Kasutatud on materjale Tallinna Kirjanduskeskuse Undi muuseumi arhiivist, Rahvusarhiivist, Kaljo Orro fotokogust, Kersti Kreismanni erafotosid, fotosid Veiko Õunpuu filmist "Sügisball" (2007).

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English