Friedebert Tuglas

Fakt

Kas teadsid, et alates 1971. aastast antakse välja Friedebert Tuglase nimelist novelliauhinda? Tuglas oli tulihingelise novelližanri austajana ise selle auhinna asutajaks.

Fakt

Kas teadsid, et Tuglas avaldas oma esimese kirjatöö, lastejutu "Siil", viieteistkümneaastaselt?

Kas teadsid, et Tuglas avaldas oma esimese kirjatöö, lastejutu

Tutvustus

Friedebert Tuglas (aastani 1923 kodanikunimega Friedebert Mihkelson) oli prosaist, kriitik, kirjandusteadlane ja tõlkija. Gustav Suitsu kõrval oli ta üks “Noor–Eesti” rühmituse eestvedajaid, eriti väljaannete koostamisel, toimetamisel ja kirjastamisel. Tuglas võttis aktiivselt osa 1905. aasta revolutsioonist, mille tulemusena ta vangistati. Pärast vabanemist 1906 oli ta kuni 1917 aasta kevadeni poliitiline pagulane ja elas Soomes, Pariisis, Saksamaal, Belgias, Šveitsis ja Peterburis. Pagulasaastate reisidel õppis Tuglas põhjalikult tundma teiste maade kultuurielu ning omandas väljapaistva kirjandus- ja kultuurialase eruditsiooni ning mitmekülgse võõrkeelteoskuse. 1917. aastal lõpuks legaalselt kodumaale naasnult sai temast Eesti kultuurielu juhtivamaid isiksusi. Ta oli kirjandusrühmituse ”Siuru” asutajaid, kirjanduslike ajakirjade ”Odamees” (1919), ”Ilo” (1919–1921) ja ”Tarapita” (1921–1922) asutajaid ja toimetajaid, üks Eesti Kirjanikkude Liidu rajajaid (1922) ja selle esimees (1922, 1925–1927) ning Liidu ajakirja ”Looming” asutaja ja esimene toimetaja (1923–1926).

Tuglas debüteeris ajakirjanduses 1901. aastal, esimese raamatuna ilmus novell ”Hingemaa” (1906). Noorusloomingus on realistlik pildistik kõrvuti romantilise nägemuslikkuse või eleegilis-pateetilise sümboolikaga. Aastatel 1901–1907 kirjutatud tööd koondas Tuglas raamatuks ”Liivakell” (1913). Üldtuntud on vanglas kirjutatud võitlusmeeleoludest õhkuv poeem ”Meri” (1908). Edaspidi ilmusid Tuglaselt psühholoogiliselt täiustunud impressionistlikud novellikogud ”Kahekesi” (1908) ja ”Õhtu taevas” (1913) ning ajastu paradokse peegeldav kunstifilosoofiline päevikromaan ”Felix Ormusson” (1915). Uusromantilised kogud ”Saatus” (1918), ”Raskuse vaim” (1920) ja ”Hingede rändamine” (1925) esitavad isikupäraseid, komposistsioonikindlaid, meeleolutihedaid, stiililt detaili- ja pildirikkaid novelle, mis tuginevad kontrastile, groteskile või sümboltegelasele. Tuglase loominguline ideaal oli luua müüdile sarnanevaid novelle. Realistliku laadi juurde tuli Tuglas tagasi 1930. aastate teisel poolel autobiograafilises lapsepõlveromaanis ”Väike Illimar” (I–II, 1937). Järjepidevalt on Tuglas viljelenud kirjanduslikke pisižanre, valik miniatuure ja luuletusi aastaist 1903–1966 on avaldatud kogus ”Muutlik vikerkaar” (1968). Tuglas pani aluse eesti kunstipärasele reisikirjale, mida isiklike tähelepanekute kõrval väärtustab rohke ajalooline ja kultuurieluline ainestik (”Teekond Hispaania” 1918, ”Ühe Norra reisi kroonika” 1939 jt). Kriitiku- ja uurijategevus kulmineerus 1920. aastatel, kui nägid ilmavalgust ”Juhan Liiv” (1914, 1927), ”William Shakespeare” (1920), ”Eesti uuem ilukirjandus” (1920), ”Kirjanduslik päevaraamat” (1921), ”Ado Grenzsteini lahkumine” (1926) jt.

Pärast Teist maailmasõda osales ta aktiivselt kultuurielu taastamisel, kuid langes 1940. aastate lõpus stalinistlike repressioonide alla. 1955. aastal taastati Tuglase kodanikuõigused.

Fakt

Kas teadsid, et Tuglastel oli dogi Darling, kes jäi nende hoolde 1941. aastal, kui Elo õe pere Siberisse küüditati?

Kas teadsid, et Tuglastel oli dogi Darling, kes jäi nende hoolde 1941. aastal, kui Elo õe pere Siberisse küüditati?

Fakt

Kas teadsid, et Elo Tuglas pidas päevikut: esimene osa kõneleb ennesõjaaegsest Tartust, teine osa Tuglaste elust Nõmmel pärast sõda?

Kas teadsid, et Elo Tuglas pidas päevikut: esimene osa kõneleb ennesõjaaegsest Tartust, teine osa Tuglaste elust Nõmmel pärast sõda?

Fakt

Kas teadsid, et Tuglase romaan "Väike Illimar" (1937) kõneleb tema lapsepõlvest Ahjal?

Fakt

Kas teadsid, et Tuglase 125. sünniaastapäevaks andis Eesti Post tema auks välja postmargi?

Kas teadsid, et Tuglase 125. sünniaastapäevaks andis Eesti Post tema auks välja postmargi?

Fakt

Kas teadsid, et Tuglas ja Karl Ast-Rumor tegid 1931. aastal koos ärimees Aleksander Puhkiga automatka Soome, Norrasse, Rootsi, Saksa- ja Prantsusmaale - sõites ühes Eesti esimeses spetsiaalses matkaautos.

Fakt

Tuglase 100. sünniaastapäeva puhul rajati tema viimase kodu aeda mälestusmärk, mille autor on Ants Mölder

Tuglase 100. sünniaastapäeva puhul rajati tema viimase kodu aeda mälestusmärk, mille autor on Ants Mölder

Fakt

Kas teadsid, et saad tulla külastama Tuglaste aeda Tallinn-Nõmmel, Väikese Illimari 12? Aia koduleht asub aadressil www.kirjanikeaed.ee.

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English