Kirjanike muuseumid ja kogukond

Kuni 2020. aasta lõpuni osalevad kirjanike muuseumide töötajad Erasmus+ projekti „Kirjanike muuseumid kogukonna sidustajana“ raames erinevatel õpireisidel. Soovime õpikäikudel keskenduda sellele, kuidas kirjanike muuseumid, mis asuvad Eesti eri paigus, saaksid kohalikke kogukondi kaasates luua sidusust nii kohalike kogukonnaliikmete vahel kui ka perekondade-siseselt ning aidata leida sidet elava kirjanduse ja kultuuripärandiga. Projekti eesmärk käigus õppida ennekõike seda, kuidas luua häid sidemeid kohaliku kogukonnaga ning leida viise kohalike inimeste kaasamiseks muuseumide tegevusse. Millised on konkreetsed meetodid ja tegevused, mida muuseumid kogukonnaga suheldes rakendavad? Soovime ühtlasi uurida ka seda, kuidas kirjanike muuseumid saaksid kaasa aidata sellele, et murega inimestel või gruppidel õnnestuks kohalikku kogukonda paremini sulanduda ja selle elust osa võtta. Leiame, et kultuur ja kirjandus on suurepärased vahendid selle saavutamiseks ja soovime teada, millised on teiste Euroopas asuvate kirjanike muuseumide kogemused sel teemal. Meie eesmärk: tulemuseks aktiivne kogukond, kes suhestub kirjanduspärandi kaudu laiemalt kultuuriga ning tajub end selle kultuuri osana; kogukond suhtleb omavahel tihedamalt, sest kirjaniku muuseumi näol on olemas selleks ühendav platvorm; lugemine ja teised vaimsed tegevused suurendavad inimeste heaolu ning muudavad ühise suhtluskeskkonna sõbralikumaks ja rahulikumaks. Seeniorid on kaasatud tegevustesse ega ole jäetud kõrvale kui “vanad”; noored saavad omakorda vabatahtliku jm tegevuse kaudu omandada eluks vajalikke kogemusi ning tajuda kogukonna jõudu, ühistegemise rõõmu ja kultuuripärandi olulisust, turvatunde seotust identiteedi ja enesekuvandiga. Kogukonna kaudu toimib hästi ka kultuuriline järjepidevus ja kultuurimälu, mis inimesi ühendab.

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English